Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2020           gemaakt door: Jolanda

Werk werkt  -  Arbeid is therapie Werk Fit Werk Fit Modulaire diensten Individuele en persoonlijke begeleiding in een traject naar werk. Persoonlijke begeleiding en  ondersteuning op  de weg naar werk.


AR Re-integratie zorgt via een re-ïntegratie traject voor professionele begeleiding en ondersteuning richting terugkeer naar arbeid.




Samen met u wordt een plan opgesteld. Hierin staan de doelen en stappen die u gaat nemen. Uiteraard wordt dit plan teruggekoppeld naar de werkgever of uitkeringsinstantie.


AR Re-integratie begeleid u van A tot Z.


U bent van harte welkom bij AR Re-integratie!



Voerendaal

Tel.     06-53998081

Email: asrademakers@gmail.com





Re-integratie