Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2023          gemaakt door: Jolanda

Modulaire dienstenNaast Modulaire diensten bied ik ook re-integratietrajecten aan die los  ingekocht kunnen worden. De aangeboden diensten zijn allen ondersteunend naar werk.


PARTICIPATIE INTERVENTIE

Participatie interventie is de klant ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of emoties in de gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie. Klant kan onbegrip ervaren, problemen op ander leefgebied hebben en heeft geen dagbesteding.

Hierdoor heeft de klant weinig contacten buiten de huiselijke kring.

Samen met de klant wordt gekeken welke ondersteuning nodig is. Deze interventie duurt 5 maanden.


BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME

Bij het bevorderen van maatschappelijke deelname kan de klant nog niet deelnemen aan het traject werkfit of naar werk.

Het doel is de weerbaarheid van klant verhogen, zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie versterken en grenzen leren stellen. De inzet van deze dienst zorgt ervoor dat klant deel kan nemen aan vrijwilligerswerk of sport waardoor de sociale omgeving vergroot wordt.


PRAKTIJK ASSESSMENT

Het praktijk assessment heeft als doel inzicht te verkrijgen binnen welke termijn klant naar een werksituatie toe te leiden is.

De competenties van klant worden in kaart gebracht en zijn vaardigheden. Klant zal werkervaring opdoen om te leren functioneren en te verhelderen wat zijn mogelijkheden zijn.

Het resultaat is dat klant na circa 4 maanden middels een in te zetten traject naar werk geleid kan worden of een geschikte kandidaat is voor een beschutte werkplaats. Deze laatste werkplek zal goed gemotiveerd omschreven moeten worden.


BEGELEIDING BIJ SCHOLING

Wanneer door UWV vastgesteld is dat scholing noodzakelijk is kan er ondersteuning geboden worden. Deze ondersteuning behelst huiswerkbegeleiding, coaching om de opleiding te blijven volgen en succesvol af te sluiten en het eventueel aanleren van planmatig studeren. Er is maximaal 4 uur per maand voor het tijdsbestek van 1 jaar gepland voor deze begeleiding.

De indicatie voor scholing wordt bepaald door het UWV


Tijdens de trajecten kan er ook gebruik gemaakt worden van regressie training als ondersteuning van het traject naar werk. Deze training wordt uitgevoerd door

Gemma Aalmans reïntegratie, counseling en coaching.