Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2020           gemaakt door: Jolanda

Plan


In het plan worden de doelen vastgesteld en de stappen beschreven die noodzakelijk zijn om aan te pakken.Het traject ziet er als volgt uit:


Kennismakingsgesprek:

Voordat het traject gestart wordt is er een kennismakingsgesprek waarbij met

wederzijds goedvinden gestart kan worden.


Intake:

Intakegesprekken bij de klant thuis en het opstellen van een plan.


Stappenplan:

Stapsgewijs oppakken van beschreven doelen.


Oriëntatie:

Einddoel bepalen, omschrijven wat in de toekomst haalbaar is, additioneel of regulier werk.


Screening:

Er kan screening ingezet worden om capaciteiten, persoonlijkheid en interesse in

kaart te brengen.


Einde traject:

Het traject wordt na de, in het plan afgesproken, tijd afgesloten met een

eindverslag en advies naar werk, scholing of hulpverlening.