Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2020           gemaakt door: Jolanda

Re-integratie naar werk


Op diverse vlakken worden mensen geconfronteerd met het niet hebben van werk waardoor het leven van alledag anders is dan anders.


Een weg terug naar de arbeidsmarkt is niet gemakkelijk en voor sommigen lijkt het zelfs onmogelijk.

Re-integratie naar werk kan daar een hulp bij zijn.

Re-integratie is het formuleren van haalbare doelen met persoonlijke begeleiding naar een passende werkplek. Optimale re-integratie wordt pas bereikt wanneer het traject door de klant wordt gedragen.


AR re-integratie zoekt mee naar haalbare arbeidsmarktkansen, contacten, werkplekken, maar uiteindelijk zal de klant re-integratie in belangrijke mate zelf moeten oppakken door te gaan solliciteren op de arbeidsmarkt.


Solliciteren is hard werken.

Een nieuwe werkgever is op zoek naar sollicitanten met de juiste houding/mentaliteit voor zijn bedrijf .

AR re-integratie helpt werkgevers en werknemers zich aan te passen aan andere omstandigheden en is ervaren in het re-integreren van mensen. Er wordt maatwerk geboden, met verstand van zaken en respect voor ieder individu.Re-integratie naar werk is als volgt opgebouwd:


Intake:

Intakegesprek(ken) bij de klant thuis en het opstellen van een plan naar werk.


Oriëntatie:

Oriëntatie naar mogelijkheden van werk,werkervaring, individuele sollicitatie ondersteuning en mentale  

Coaching.


Screening:

Screening naar capaciteiten, persoonlijkheid en interesse wordt regelmatig ingezet als ondersteuning bij de oriëntatie.


Scholing:

Eventueel scholing, alleen dan wanneer dit tot plaatsing leidt.


Plaatsing:   

Vanuit de werkervaring zoeken naar een gerichte werkplek door het inzetten van eigen netwerk en aanleren hoe vacatures te verkrijgen zijn en daarop adequaat reageren. Elke sollicitatie wordt individueel met de klant doorgesproken.


 Nazorg:

Wanneer een plaatsing gerealiseerd is kan begeleiding op de werkplek voor beide partijen, werkgever en werknemer, een belangrijke aanvulling zijn.


Re-integratie heeft een standaard opbouw, maar blijft maatwerk, de duur van een traject is gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Rademakers.