Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2020           gemaakt door: Jolanda

Werk fit


Werk fit maken is het praktisch ondersteunen, met klant onderzoeken en klant coachen middels een afgesproken proces naar vooraf gestelde doelen. Omdat de weg naar werk nog niet haalbaar is, wordt het traject gericht op het verkrijgen van vaardigheden waardoor de arbeidsmarkt positie weer in zicht komt.


Er word gewerkt aan het versterken van werknemersvaardigheden en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit. De arbeidsmarkt positie wordt in kaart gebracht door vacature screening, functie analyses en sterke en zwakke kanten in beeld te brengen.


Als coach stel ik vooral vragen en daag ik de klant uit om antwoorden te vinden vanuit zichzelf op de dagelijkse vraagstellingen. Ik werk op individuele basis aan de vragen die een obstakel vormen om te komen tot een werksituatie. Vaak liggen de problemen op het persoonlijk/ maatschappelijke vlak en is een intensief wekelijks contact belangrijk om deze aan te pakken.


Te denken valt onder andere aan:

•  Problemen op het gebied van huisvesting.

•  Nasleep van een echtscheiding.

•  Schulden, waarbij onduidelijk is wat er nu speelt.

•  Verslavingsproblematiek.

•  Lichamelijke en/of psychische klachten die werken belemmeren.

•  Verstandelijke beperkingen.

•  Geweldsproblematiek.

•  PTSS problematiek.


Werkwijze


Er wordt gestart met een intake/kennismakingsgesprek waarbij gekeken wordt welke problemen een obstakel vormen in de weg naar werk. In het samen op te stellen plan worden de doelen vastgesteld en de stappen beschreven die noodzakelijk zijn om aan te pakken. Op een praktische en voor de klant heldere en begrijpelijke manier worden de problemen ontrafelt en aangepakt.